Nákup prázdný

Technika Vysoké Mýtočistící technika & kompresory

Obchodní podmínky

Technika Vysoké Mýto Podmínky

Nákupní řád

 

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Bezpečnost a ochrana informací).

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od závazné objednávky odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. 

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 dnů od doručení, viz Obchodní podmínky.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

 

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno více způsoby dle Vašeho výběru (způsob převzetí zboží je potřeba upřesnit před odesláním objednávky): 

  • Přepravní službou PPL - rozvážka v běžné přepravní době do 17:00 h následujícího pracovního dne po dni převzetí zásilky k přepravě. Dopravce telefonicky avizuje čas dodání zboží vždy předem v den doručení.
  • Osobní odběr v provozovně ve  Vysokém Mýtě od 9:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00, případně je možné domluvit si telefonicky převzetí v jinou hodinu. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 Prohlídka zboží

Převzetím zásilky zboží/ zásilky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady a množství a sortiment odpovídá údajům uvedeným v dodacím listě nebo faktuře. V případě, že zboží bude dodáno prostřednictvím přepravní služby, kupující potvrdí převzetí zboží na přepravní list. Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení dodacího listu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby zboží bylo prohlédnuto při převzetí odpovědnou osobou, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Týž den kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.

 

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím od prodávajícího nebo od pracovníka přepravní služby.
Přečtěte si prosím Reklamační řád.

 

Bezpečnost a ochrana informací

Při nakládání s osobními daty se firma Petr Nádvorník zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, firma Petr Nádvorník se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu www.technika-vm.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace).